Fælles for alle vores stress ydelser

Fælles for alle ydelser er, at der primært sættes fokus på individets oplevelse af og håndtering af stress. Vi giver deltagerne konkret viden, en øget bevidsthed samt flere reelle værktøjer til håndtering af stress.

Alle stress ydelser leveres af Indre Sundhed ApS. Indre Sundhed ApS er et søsterselskab til At Work A/S.

Selskabet har samme beliggenhed og administration som At Work, og du kan derfor kontakte os på samme telefonnummer 44 48 61 00.

Stress

Vi sætter fokus på stress på 3 forskellige måder, hvilket du kan læse mere om på de nedenstående sider.

Stresshåndtering (kursus)

Kurset har fokus på, hvad stress er, hvordan det forebygges og hvordan det håndteres i situationen.

Kurset er opbygget med dialogbaseret undervisning samt øvelser fra gang til gang, og underviserne er konsulenter med stor teoretisk viden og praktisk erfaring.

Læs mere her

Temamøde om stress

Temamødet kan bruges til inspiration eller som debatoplæg i virksomheder, som har stress tæt inde på livet eller som blot ønsker at forebygge på området.

Læs mere her

Workshop om stress

Workshoppen løber over 6 timer, med en blanding af undervisning, dialog, øvelse og proces, hvor der tages udgangspunkt i den enkelte virksomhed, og med stor inddragelse af de deltagende medarbejdere.

Læs mere her