Slankehold

I Danmark kan 1.855.000 fraværsdage årligt direkte relateres til overvægt og fedme i henhold til en rapport fra Statens Institut for Folkesundhed.

Overvægt betragtes af mange som et privat problem, men faktum er, at det direkte påvirker virksomhederne, idet det oftest giver problemer gennem bl.a. øget sygdom og lavere motivation, herunder lavere effektivitet.

Flere og flere virksomheder tager derfor aktivt fat i problemet, som kan løses med gensidig fordel for medarbejderen og for virksomheden. Det er ikke sjovt at veje for meget, og der er derfor en stor motivation og forandringsvillighed blandt overvægtige.

I modsætning til andre sundhedsmæssige problematikker, som f.eks. rygning og inaktivitet, så oplever den overvægtige dagligt en irritation og frustration over de overflødige kilo, sammen med et brændende ønske om at være normalvægtig!

Denne motivation kan konstruktivt bruges aktivt af virksomheden i kampen mod overvægt.

Slankeholdene er bygget op omkring en individuel konsultation for den enkelte medarbejder, således at slankeforløbet bliver 100% tilpasset vaner, hverdag, præferencer med mere.

Der er ikke tale om et system, men om læring så medarbejderen kan bevare sit vægttab.

Efter at alle har været igennem en individuel konsultation, gennemføres opfølgning i hold på 12 medarbejdere, én gang om ugen, hvor alle bliver vejet, får målt deres fedtprocent med videre.