Forebyggelse og håndtering af stress, for medarbejdere, ledere og i grupperegi

Kurset Selfness ® udbydes i samarbejde med Cand. psych. Pernille S. Strøbech samt Instituttet for Indre Sundhed.

Kurset Selfness ® skaber en kombination, som både giver medarbejderne individuelt som i en gruppe mulighed for at arbejde målrettet med forebyggelse samt håndtering af stress. Der arbejdes dermed både med gruppedynamik og gruppeforståelse, og ligeledes med individets selvindsigt og bevidsthed om egne reaktioner.

Formålet med kurset er at give deltagerne indsigt og konkrete værktøjer, der kan implementeres med det samme såvel som individ som i gruppe med andre. Der arbejdes således indgående med dialog og øvelser.

Kurset er opdelt i to dele, med fokus på henholdsvis gruppen som individet. Kurset anbefales til større som mindre grupper, dog med et deltagerantal på maksimalt 30 deltagere.

Del I: Stressens socialpsykologi

Formål:
Formålet med denne del er at samles som arbejdsgruppe med henblik på at få et indblik i grundlæggende socialpsykologi som et fælles udgangspunkt for kurset.

Vi vil diskutere gruppedynamik og gruppeforståelse, hvor også organisationsteoretiske perspektiver vil blive inddraget. I socialpsykologien interesserer man sig for, hvorfor mennesker tænker og handler som de gør inden for en given social kontekst. I kurset vil denne kontekst være jeres arbejde og arbejdsplads. Et særligt tema vi vil arbejde med er stress i social kontekst. Her vil vi udvide fokus på, hvad stress er og hvorledes stress kan forstås som noget kollektivt og organisatorisk frem for noget individuelt eller arbejdsmiljømæssigt.

En del af dette fokus er at medtænke kollektiv trivsel på arbejdspladsen. På baggrund af denne generelle indføring i gruppepsykologi vil kursets formål tillige rette sig mod praktisk anvendelse. Vi vil arbejde praktisk med at forstå gruppedynamik og stress ved hjælp af systemisk inspirerede øvelser.

Form:
Del I varer 2 x 3 timer. Den første kursusgang vil omhandle socialpsykologi bredt set og vi vil arbejde med at belyse dynamikkerne omkring jeres arbejde og arbejdsgruppe. Anden kursusgang vil tage stress og trivsel op, hvor vi vil koble disse særlige temaer til den socialpsykologiske forståelsesramme og arbejde anvendt med at definere stress og trivsel for jeres arbejde og arbejdsgruppe.

Del II: Indre Ledelse

Formål:
Formålet med denne del af kurset er, at sætte fokus på vores egne indre stressorer i form af f.eks. forventninger og følelser, og ligeledes vores egen indre håndtering af disse. Vi arbejder her med selvindsigt, bevidsthed og indre accept, som udgangspunkt for stresshåndtering og større arbejdsglæde.

Indre Ledelse er konkrete værktøjer, der vil kunne hjælpe til at bryde nuværende tankemåder og vaner og dermed åbne mulighed for at håndtere hverdagens udfordringer mere konstruktivt og uden skabelsen af indre stress.

Kvalitet kræver nærvær og vi vil i denne del arbejde med netop nærvær som en hjørnesten i både forebyggelsen og håndteringen af stressede situationer, samt til skabelsen af de bedste private og arbejdsmæssige resultater.

Forum:
Del II varer 2 x 3 timer. Den første kursusgang sættes primært fokus på selvindsigt samt øget bevidsthed omkring egne reaktioner og tankemønstre. Anden undervisningsgang tager udgangspunkt i netop denne selvindsigt og giver konkrete værktøjer til den Indre Ledelse, der kan forebygge og håndtere stress.

Yderligere information kan hentes hos Adm. direktør Camilla Hilbrands på telefon 44 48 61 00.