Ledelse og bestyrelsesmedlemmer

Adm. direktør Camilla Hilbrands

Adm. direktør for At Work A/S, MBA i International Management.

Grundlægger af At Work Healthcare og At Work Skolen samt ansvarlig for udviklingen af produkter og uddannelser.

Hun har siddet i NCSAs ekspertpanel (Nationalt Center for sundhedsfremme på arbejdspladsen) og fungerer i dag som sundheds- og helbredskonsulent samt rådgiver for flere virksomheder.

Ligeledes er Camilla en aktiv foredragsholder og underviser.

Særlige kernekompetencer:

  • Innovation: Nytænkning og scenarioarbejde, fokus på anvendelighed, synliggørelse og frembringelse af synergi
  • Formidling: Engagement, kommunikation på alle niveauer, professionelle præsentationer
  • Ledelse: Erfaring fra operationelt til strategisk niveau, opbygning af relationer og netværk, konflikthåndtering og handlekraft

 


Marketingdirektør Thomas Gregersen

988c9c22f1CMO / Marketingdirektør for At Work A/S, MBA in Strategic Management.

Stifter og direktør i Gomind og Indre Sundhed.

Medlem af Executive Capital netværk og Danish Business Angels.

Ekstern lektor og censor i strategi, markedsføring og ledelse gennem 10 år.

Diverse bestyrelsesposter gennem 20 år.

Bestyrelsesmedlem i brancheforeningen BSF (Beskæftigelse, Sundhed og Forebyggelse) under Dansk Erhverv (2012-2016).

Top Governance for direktion og bestyrelse.

Tidligere adm. direktør for At Work A/S (jan. 2005 – mar. 2014).

Tidligere stillinger som direktør indenfor produktions- og internetvirksomheder.

Særlige kernekompetencer:

  • Ledelse og strategisk udvikling

Ledelse og strategisk udvikling, markedsanalyser, kundeanalyser, kompetence- og organisationsudvikling, produktudvikling, netværksdannelse, outsourcing, forandringsledelse m.m.

  • E-business og online markedsføring

Udarbejdelse af online- og markedsstrategier samt eksekvering. Cross-channel marketing, tracking, web analyse, effektmåling og optimering af online markedsføring.

  • E-Learning

Udvikling af online undervisning og opbygning af E-Learnings platforme. Design, planlægning, udvikling og afvikling af onlineundervisning. Kvalitetssikring og evaluering.


Advokat Michael Thiesen

9f663350d2Cand. jur. fra Københavns Universitet samt Master of Laws (LL.M.) fra Würzburg Universität, Tyskland.

Advokat siden 1997 og partner i Sankt Petri Advokater siden 2005 med fokus på erhvervsretlig rådgivning til iværksættere samt små og mellemstore virksomheder.

Undervisningsassistent ved Copenhagen Business School i Erhvervsret.

Ekstern lektor i Praktisk Aftaleret ved Københavns Universitet.

Medlem af advokatsamfundets panel ”Spørg eksperten” på Startguiden.dk.

Forfatter på Magnus Informatik ”ErhvervsGuiden”.

Medlem af bestyrelsen for At Work A/S, Litotryk København A/S, Crayon A/S, Petro-Chem Holding A/S, Petro-Chem A/S, Hertz Bogtrykkergården Holding ApS samt Hertz Bogtrykkergården A/S.

Specialevejleder og censor ved Københavns Universitet og Copenhagen Business School.

Medlem af Byggesocietetets IT-udvalg.

Michael Thiesen sidder i bestyrelsen for At Work A/S.