Helbredstjek som event

Ved denne event, har medarbejderen mulighed for at få mål blodtryk, blodsukker, kolesteroltal og fedtprocent, under afslappede forhold, med en stor faglighed og grundig information.

At Works sundhedskonsulent kommer ud til jeres virksomhed og foretager de forskellige målinger, med professionelt udstyr.

Målingen sætter fokus på sundhedstilstanden hos den enkelte og kan ligeledes være en metode til at opdage f.eks. en begyndende Type II Diabetes eller et forhøjet blodtryk.

Sundhedskonsulenten kan foretage følgende:

 • Fedtprocentsmåling
 • Udregning af BMI samt dagligt energibehov
 • Blodtryksmåling
 • Måling af blodsukker (foregår med et lille prik på fingeren)
 • Måling af totalkolesteroltal (foregår med et lille prik på fingeren)

Grundig information

Alle resultater noteres ned til medarbejderen, der ligeledes modtager informationsmateriale – og henvises til læge, hvis det skønnes nødvendigt.

Vores priser inkluderer alt nødvendigt testudstyr, samt informationsmateriale til deltagerne. Der skal påregnes ca. 6-8 min. pr. medarbejder, hvilket vil sige, at konsulenten kan foretage helbredstjek på ca. 8 personer pr. time.

Helbredstjek I og II

At Works sundhedskonsulent kommer ud til jeres virksomhed, og foretager helbredstjek, med professionelt udstyr, stor faglighed og grundig information.

Helbredstjek sætter fokus på sundhedstilstanden hos den enkelte, giver individuel rådgivning og kan ligeledes være en metode til at opdage f.eks. en begyndende Type II Diabetes eller et forhøjet blodtryk.

Helbredstjek I

Der afsættes 20 minutter pr. medarbejder og konsulenten udfører følgende målinger:

 • Fedtprocentsmåling
 • Udregning af BMI samt dagligt energibehov
 • Blodtryksmåling
 • Måling af blodsukker (foregår med et lille prik på fingeren)
 • Måling af totalkolesteroltal (foregår med et lille prik på fingeren)

Helbredstjek II

Der afsættes 30 minutter pr. medarbejder, og konsulenten udfører følgende målinger:

 • Fedtprocentsmåling
 • Udregning af BMI samt dagligt energibehov-Blodtryksmåling
 • Måling af blodsukker (foregår med et lille prik på fingeren)
 • Måling af totalkolesteroltal (foregår med et lille prik på fingeren)
 • Konditest på kondicykel

Grundig information

Alle resultater noteres ned til medarbejderen, der ligeledes modtager informationsmateriale, samt får individuel sundhedsvejledning – og henvises til læge, hvis det skønnes nødvendigt.

Rapport

At work udarbejder på baggrund af de udførte test, en kortfattet rapport til virksomheden, med oplysning om; antal deltagere, kønsfordeling, kategorisering af målte fedtprocenter, blodtryk, blodsukker, kolesteroltal og evt. kondital.

Ingen medarbejdere kan genkendes i rapporten.