Ergonomiske Workshops

At Work tilbyder ergonomiske workshops tilpasset jeres virksomhed, hvor medarbejderne samles i mindre grupper omkring et skrivebord, hvor en af vores rådgivere underviser i korrekte arbejdsstillinger samt praktiske øvelser.

Ergonomisk rådgivning

Vi tilbyder alle former for ergonomisk rådgivning til virksomheder i Danmark.

Ikke to arbejdspladser er ens og vi tilpasser derfor altid rådgivningen til den konkrete virksomheds ønsker, behov og fysiske rammer.

Ergonomisk rådgivning kan være relevant indenfor en lang række områder, f.eks.:

  • Etablering af nye arbejdspladser

Her sikres, at den nye arbejdsplads og/eller medarbejder fungerer mest hensigtsmæssigt indenfor de fysiske rammer.

  • Indkøb af kontormøbler

Her sikres, at kontormøblerne dækker de ønskede behov, samt at de overholder gældende regler på området.

  • Rigtig brug af hjælpemidler

Her sikres en fornuftig brug af kontorudstyr, som f.eks, stol, skærm, mus, osv.

  • Rigtig brug af ”sidde-stå-bord”

Her sikres en fornuftig brug af sidde-stå-bordets funktionsmuligheder.

  • Bistand ved udarbejdelse af arbejdspladsvurderinger (APV)

Her sikres, at arbejdspladsvurderingen lever op til gældende krav, samt at medarbejderen med det samme hjælpes til praktiske forbedringer.

  • Generelle råd om arbejdsstillinger

Her sikres viden og kompetencer hos den enkelte medarbejder, således at der kan arbejdes fornuftigt med bevægeapparatet til forebyggelse af gener og skader.

Vi kan tilbyde rådgivning og vejledning i såvel planlægningsfaser som implementeringsfaser.