APV

Folketinget har besluttet, at Arbejdstilsynet skal screene alle danske virksomheder. Dette betyder, at danske virksomheder får besøg af Arbejdstilsynet, hvor formålet er at vurdere, om virksomhedens arbejdsmiljø lever op til den nødvendige standard herunder udfærdigelse af den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV).

Alle virksomheder skal være opmærksomme på, at der er en række områder, hvor der stilles særlige krav til den normale og lovpligtige arbejdspladsvurdering. Arbejdstilsynet har udarbejdet en række gode og gratis tjeklister, som kan findes på deres hjemmeside www.at.dk.

At Work tilbyder rådgivning og udarbejdelse af APV på arbejdspladsen.

Planlægning, gennemførsel og implementering
Gennemførsel af en APV bør altid give konkret og brugbar viden til organisationen, som udmønter sig i handlingsplaner og aktiviteter, der både er med til at højne trivslen og forbedre produktiviteten.

Hos At Work er opgaven, at supplere de velkendte metoder med noget nyt og anderledes, for at skabe og vedligeholde APV engagementet fra start til slut. Med inspiration fra kreativitetsforskningen, innovationstænkningen og organisationspsykologien skræddersyes spændende og attraktive APV forløb, som passer præcist til den enkelte virksomhed.

At Work hjælper private og offentlige virksomheder med at udfærdige APV’er, som lever op til Arbejdstilsynets lovpligtige krav og samtidig forbedre virksomhedens arbejdsmiljø og performance. For hjælp til planlægning, gennemførsel og implementering hos os.

Sund-APV™

Sundhed er en privat sag – og en fælles. Alle ved, at der er en tydelig sammenhæng mellem arbejde og privatliv. Begge har stor afsmittende effekt på hinanden, og et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø gavner såvel medarbejder som virksomhed.

At Work tilbyder som supplement til den lovpligtige arbejdspladsvurdering en Sund-APV™, som giver virksomheden mulighed for at sætte sundhed på dagsordenen på en sammenhængende og naturlig måde. Dette kan for eksempel ske ved indarbejdelse af spørgsmål om medarbejderens livsstil og egen vurdering af sundhed.

En Sund-APV™ er både et arbejdsredskab og en rådgivning, som tilpasses jeres virksomhed og medarbejdere. Den Sunde APV kan foretages af At Work eller af jer selv, hvor At Work leverer den viden og de værktøjer, som skal bruges.

Formålet med en Sund-APV™ kan være alt fra et enkeltstående frivilligt tilbud til medarbejderne over til en fuldt integreret sundhedspolitik eller et sundhedsregnskab. Omfanget og indholdet defineres og fastsættes efter virksomhedens ønske i samråd med At Work.