Bliv Sundheds- og Livsstilscoach

Enhver inden for sundhedsområdet oplever, hvordan mennesker har behov for mere end bare praktisk viden, når de står overfor at skulle lave en livsstilsændring. Dette gør sig gældende uanset type og omfang.

Datoer, hold og tilmelding

Coaching har gennem mange år gjort sit indtog i erhvervslivet som et ledelsesværktøj, der har fokus på såvel grupper som individer. Metoden har her vist sig at være yderst effektiv og er blevet en af hjørnestenene i den værdibaserede ledelse på grund af de positive resultater.

At Work Skolen tilbyder en uddannelse til Certificeret Sundheds- og Livsstilscoach, der ligeledes åbner mulighed for, at man senere kan ansøge om international certificering gennem International Coach Federation på ACC niveau via en Portfolio Application.

Du kan læse mere på ICF’s site her

Uddannelsen henvender sig til alle, der arbejder med behandling, forebyggelse og sundhedsfremme, f.eks. sygeplejersker, lægesekretærer, farmakonomer, klinikassistenter, kostvejledere, fysioterapeuter, slankekonsulenter, instruktører m.fl.

Der forudsættes ikke nogen specifik teoretisk baggrund, men en sundhedsfaglig viden vil være en forudsætning for at opnå fuldt udbytte af uddannelsen.

Har du ikke en sundhedsfaglig baggrund, anbefaler vi, at du sideløbende med uddannelsen tager At Work Skolens kursus til Sundhedsugle, da dette vil gøre dig bekendt med elementerne i et sundt liv.

Uddannelsen til certificeret Sundheds- og Livsstilscoach strækker sig over 60 lektioner og afsluttes med en eksamen.

Du bliver på uddannelsen undervist af erfarne coaches, der sikrer dig de relevante kompetencer, samt at uddannelsens indhold er i henhold til de kompetencekrav International Coach Federation stiller jf. ACC PA.

Sideløbende med undervisningen anbefales du at afholde coaching sessioner med klienter privat eller erhvervsmæssigt, da dette vil give dig det optimale udbytte af uddannelsen.

Uddannelsesindhold:

I alt 60 lektioner

 • Coaching som begreb, filosofi og værktøj
 • Relationsarbejde
 • Matching
 • Aktiv lytning
 • Feedback og feedforward
 • Coachingmodeller
 • Motivationsopbygning
 • ICF etiske retningslinier
 • ICF kompetencer
 • Effektiv kommunikation
 • Tankernes kraft
 • Sprogmønstre
 • Spørgeteknikker og spørgsmålstyper
 • Indlæringsstile
 • Strategier, mønstre og vaner
 • Fra reaktiv til proaktiv
 • Modstand mod forandringer
 • Grundlæggende behov og følelser
 • Perspektivering
 • Reframing
 • Kompetencemål
 • At Work Certificering (eksamen)