Bliv Certificeret Lifecoach

Enhver inden for sundhedsområdet oplever, hvordan mennesker har behov for mere end bare praktisk viden, når de står overfor at skulle lave en livsstilsændring. Dette gør sig gældende uanset type og omfang.

Datoer, hold og tilmelding

Nyhed

Vi har udvidet vores coach uddannelse, så undervisningen nu inkluderer kurserne til Positiv Psykologi Vejleder og Styrkekonsulent. Du kan læse om hele uddannelsens opbygning længere nede på siden.

Om uddannelsen

Coaching har gennem mange år gjort sit indtog i erhvervslivet som et ledelsesværktøj, der har fokus på såvel grupper som individer. Metoden har her vist sig at være yderst effektiv og er blevet en af hjørnestenene i den værdibaserede ledelse på grund af de positive resultater.

At Work Skolen tilbyder en uddannelse til Certificeret Lifecoach, der ligeledes åbner mulighed for, at man senere kan ansøge om international certificering gennem International Coach Federation på ACC niveau via en Portfolio Application.

Læs mere på ICF’s site her

Uddannelsen henvender sig til alle, der arbejder med behandling, forebyggelse og sundhedsfremme, f.eks. sygeplejersker, lægesekretærer, farmakonomer, klinikassistenter, kostvejledere, fysioterapeuter, slankekonsulenter, instruktører m.fl.

Der forudsættes ikke nogen specifik teoretisk baggrund, men en sundhedsfaglig viden vil være en forudsætning for at opnå fuldt udbytte af uddannelsen.

Har du ikke en sundhedsfaglig baggrund, anbefaler vi, at du sideløbende med uddannelsen tager At Work Skolens kursus til Sundhedsugle, da dette vil gøre dig bekendt med elementerne i et sundt liv.

Du bliver på uddannelsen undervist af erfarne coaches, der sikrer dig de relevante kompetencer, samt at uddannelsens indhold er i henhold til de kompetencekrav International Coach Federation stiller jf. ACC PA.

Sideløbende med undervisningen anbefales du at afholde coaching sessioner med klienter privat eller erhvervsmæssigt, da dette vil give dig det optimale udbytte af uddannelsen.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen til Certificeret Lifecoach strækker sig over 140 lektioner, hvor 60 lektioner foregår som klasseundervisning, imens kurserne til Positiv Psykologi Vejleder og Styrkekonsulent tilsammen strækker sig over 80 lektioners online undervisning.

Positiv Psykologi Vejleder – 40 lektioner

Du får adgang til dette forløb med det samme efter tilmelding til uddannelsen.

Forløbet strækker sig over 40 lektioners online undervisning (herunder 3 webinarer). Forløbet bestås ved minimum 75% deltagelse, samt udarbejdelse af kort afsluttende opgave.

 • Positiv Psykologi: Baggrund, fokus, forskning og kritik
 • Sundhedsfremme versus forebyggelse og behandling
 • Positive og negative følelser
 • Trivsel, livs- og arbejdsglæde
 • Building Excellence: Styrker og dyder
 • Lykke og well-being (PERMA)
 • Flow, optimisme og engagement
 • Bevidst nærvær – Grundlæggende Mindfulness
 • Appreciative Inquiry – positive relationer
 • Følelsesmæssig intelligens
 • Stress
 • Dig som vejleder

Klasseundervisning – 60 lektioner

Klasseundervisningen har løbende opstart året rundt og tages på Frederiksberg, i Odense eller Aarhus. Der afsluttes med en eksamen, hvor en ekstern censor medvirker – og såvel censor som eksaminator underskriver eksamensbeviset.

 • Coaching som begreb, filosofi og værktøj
 • Relationsarbejde
 • Matching
 • Aktiv lytning
 • Feedback og feedforward
 • Coachingmodeller
 • Motivationsopbygning
 • ICF etiske retningslinier
 • ICF kompetencer
 • Effektiv kommunikation
 • Tankernes kraft
 • Sprogmønstre
 • Spørgeteknikker og spørgsmålstyper
 • Indlæringsstile
 • Strategier, mønstre og vaner
 • Fra reaktiv til proaktiv
 • Modstand mod forandringer
 • Grundlæggende behov og følelser
 • Perspektivering
 • Reframing
 • Kompetencemål
 • At Work Certificering (eksamen)

Styrkekonsulent – 40 lektioner

Du får adgang til dette forløb efter afslutning på klasseundervisning og den tilhørende eksamen.

Forløbet strækker sig over 40 lektioners online undervisning (herunder 3 webinarer). Forløbet bestås ved minimum 75% deltagelse, samt udarbejdelse af kort afsluttende opgave.

 • Introduktion til positiv psykologi
 • Flow
 • Styrker og dyder
  – 24 karakterstyrker
  – 6 dyder
 • Styrketestning
 • Styrkekort
 • Træning af styrker
 • Håndtering af svagheder
 • Motivation
 • Styrker og personlig udvikling
 • Styrker og arbejdsliv
 • Styrkebaseret ledelse
 • Styrkecoaching
 • Formelle og uformelle øvelser
 • Dig som styrkekonsulent