"menubutton"
Zoneterapeuter
At Work Skolen har overtaget Naturmedicinsk Kursuscenter og er stolte af, at kunne tilbyde deres anerkendte uddannelse til zoneterapeut. Naturmedicinsk Kursuscenter har eksisteret siden 1979 og har uddannet tusindvis af elever over årene. Der findes zoneterapeuter og massører fra Naturmedicinsk Kursuscenter over alt i Danmark.
Som Zoneterapeut giver vi dig ekstra kompetencer med i rygsækken og du lærer ligeledes om helbredstjek og sundhedsfremme.

Zoneterapeuter

Lillian Arendaler uddannet Zoneterapeut fra Naturmedicinsk Kursuscenter

Uddannelsen gav mig lysten til at lære mere

Lilian Arendal er veluddannet indenfor den alternative verden. I behandlinger kombinerer Lillian gerne zoneterapi med meditation og healing, alt afhængig af klientens behov.

I Lillians videreuddannelse har hun senest gennemført et kursusforløb om personlig og transpersonlig psykologi. Lillian fortsætter med kurser, der vil uddanne hende til certificeret Holotypevejleder. Hun er aktivt deltagende i flere meditationsforløb, og hendes intention er senere at kunne guide andre.

”Det som jeg har taget med fra Naturmedicinsk Kursuscenter, i mit uddannelsesforløb som zoneterapeut, og som ydermere er højt værdsæt, er ”loven om de 5-elementer”. Næstefter at lytte til klientens behov, er dette et unikt redskab til at pejle sig ind på, hvor størstedelen af opmærksomheden skal ligge. 5-element loven suppleret med meridianbanelæren, er ligeledes et særdeles godt redskab. Dernæst vil jeg gerne nævne det store indblik jeg fik i nervernes reflekszoner, da det gav mig en lyst til udvide min viden om hormon- og nervesystemet”.

”Alt i alt har jeg fået et stort indblik i kroppens energi-systemer, og hvorledes der må arbejdes holistisk for at få en gavnlig effekt af zoneterapien. Af den årsag supplerer jeg nu zoneterapi med healing. Til foråret har jeg planer om at udvide de spirituelle områder i mig selv ved at deltage i et mere omfattende healingsuddannelse. Ophavet om det store kendskab til kroppens energisystemer, er kommet via zoneterapeutuddannelsen”.

”Jeg vil varmt anbefale zoneterapeutuddannelsen hos At Work Skolen, da der gives en bred, og dyb indføring i zoneterapiens verden. Der har desuden været klienter i uddannelsesforløbet på skolen, som har medvirket til en positiv feedback i min kunnen som zoneterapeut”.

”Kursuslokalerne ligger i rolige og trygge rammer, og alle ansatte har et stort kompetence-område og er altid parat til at give fyldestgørende svar”.

”I fremtiden ser jeg mig selv som en kompetent alternativ behandler og vejleder, da jeg har fået en dybdegående indføring i zoneterapi-kunsten. Det er et godt udgangspunkt og giver flere forudsætninger for at supplere op med andre alternative retninger. Zoneterapi kan være nok for nogle, men min nysgerrighed blev helt bestemt vakt og skabte en lyst til at opnå mere viden om, hvad mennesket er for en sammensat størrelse”.

Interviewet er udarbejdet af Winnie Strandby Larsen fra At Work.

Julie Agermose er uddannet Zoneterapeut fra Naturmedicinsk Kursuscenter

Inspirerende undervisere

Julie blev i 2003 uddannet som Zoneterapeut fra Naturmedicinsk Kursuscenter. Julie er oprindelig uddannet tandklinikassistent og pædagog, og bor på Fyn med sin mand og lille søn. Julie arbejder fuld tid som pædagog, avler islandske heste og bruger i dag zoneterapien som et bierhverv. Ud over klienter i hjemmet, tager hun ud til bosteder for børn og giver zoneterapi.

”Jeg er glad for at kunne bruge zoneterapi, til denne gruppe børn og unge, da det er en rigtig god måde at arbejde med børn/unge og deres problematikker. De har meget glæde af det”.

”Det bedste ved zoneterapien er, at kroppen fortæller en masse, og jeg kan mærke det hele i fødderne. Det virker både fysisk og psykisk, og mine klienter har gode reaktioner. Man kan behandle alle mennesker, både forbyggende og i forhold til specifikke sygdomme”.

”Vores lærer på uddannelsen var så inspirerende. Jeg tænker tit på de ting hun lærte os. Jeg synes, at det var en god uddannelse, der kom godt rundt om både kost, naturmedicin og kroppen som helhed. Det var også dejligt, at det var små hold”.

”Jeg synes, at det er skønt, at zoneterapi er blevet så anerkendt, som det efterhånden er blevet, og at det bliver brugt i sundhedssektoren. Jeg vil helt sikkert blive ved med at behandle, og på et tidspunkt har jeg også planer om at tage massøruddannelsen, da jeg mener, at det er en god kombination”.

Julie kan kontaktes på www.julieagermose.dk

Interviewet er udarbejdet af Winnie Strandby Larsen fra At Work.  

Anja Hertig er uddannet Zoneterapeut fra Naturmedicinsk Kursuscenter

Uddannelsen har givet mig frihed

I 1988 blev Anja uddannet Zoneterapeut fra Naturmedicinsk Kursuscenter. I dag har Anja sin egen klinik i Gentofte, hvor hun har klienter hver dag. Anja har netop fået en aftale i stand, om at leje et lokale i tilknytning til en forretning, hvor hun kan have klienter et par dage ugentligt.

”Det bedste ved mit job, er friheden til at tilrettelægge min arbejdsdag. Og så kontakten til andre mennesker. Det er fantastisk at opleve, at jeg ved hjælp af zoneterapien kan gøre en forskel. Der er også en del samtaleterapi." fortæller Anja, "Det har måske også noget at gøre med, hvordan man er som menneske. Jeg har den psykologiske side med, så behandlingen bliver helhedsorienteret”.

”Min uddanelse er fra 1988, men det er først indenfor de sidste 5 år, at jeg har koncentreret mig om zoneterapien. Da jeg gerne ville arbejde fuldtid indenfor faget, valgte jeg at tage kurserne igen for et år siden, så min viden blev genopfrisket”.

”Min tid på Naturmedicinsk Kursuscenter husker jeg som hyggelig. Skolen er kendetegnet ved en god atmosfære, hvor man ikke er bange for at spørge om noget. De lægger vægt på, at vi har noget socialt sammen, så vi kan kontakte hinanden senere hen. Fagligt lærer man at vurdere et sygdomsbillede, fra man får en fod i hånden. Desuden lærer man at se hele mennesket, både den fysiske og den psykiske del”.

Du kan læse mere om Anja på www.anjahertig.dk

Interviewet er udarbejdet af Winnie Strandby Larsen fra At Work.  

Mette Hamann er uddannet Zoneterapeut fra Naturmedicinsk Kursuscenter

Zoneterapien giver overskud

Winnie Strandby Larsen er oprindelig uddannet socialpædagog. Hun har arbejdet både som pædagog og leder på, fortrinsvis, daginstitutioner. Winnie har også erfaring fra børnehjem med spædbørn, heriblandt for tidligt fødte børn.

”Som pædagog har jeg arbejdet med børn i alle aldre. Det er dejligt, at kunne koncentrere mig om det enkelte barn med zoneterapien. Jeg har kendskab til præmature børn og synes det er specielt at kunne hjælpe babyer til bedre trivsel, ligesom at kunne bruge zoneterapi i graviditets- og fertilitetsbehandling”.

”Mange har travlt i hverdagen, og bruger zoneterapi som en tilbagevendende, forebyggende helbredsbehandling, der øger velvære og styrker immunforsvaret. Mine klienter fortæller, at de mærker en øget harmoni i krop og sind ved gentagne behandlinger. Zoneterapien giver simpelthen mere overskud”.

”Min interesse for sund levevis og livskvalitet startede med uddannelsen til zoneterapeut på Naturmedicinsk Kursuscenter. Det var en helt ny og spændende verden om urter og kosttilskud. Jeg lærte hvordan kroppen, ad naturlig vej, kan hjælpes til at helbrede sig selv, om Østens sygdomsforståelse, hvor krop og sind hænger sammen, og om meridianbaner, som er energibaner, som akupunktørerne også bruger”.

”Jeg har siden suppleret min viden med kurser i mindfulness, healing og massage. Jeg har også taget en uddannelse som astrolog. Astrologien er god til at få det mentale med og til at se på nye muligheder, når du står ved en skillevej i livet. I fremtiden planlægger jeg at undervise og samtidig selv tage suppleringskurser i zoneterapi”.

Læs mere på www.mindfulsteps.dk

Interviewet er udarbejdet af Bjørn Andresen fra At Work.  

Lise Breusch Larsen er uddannet Zoneterapeut fra Naturmedicinsk Kursuscenter

Uddannelsen gav mig et fagligt godt netværk

Inden Lise Breusch Larsen uddannede sig til zoneterapeut på Naturmedicinsk Kursuscenter og åbnede klinikken sanselig.dk, havde hun en stresset hverdag som leder i tøjbranchen. Hun havde i årevis selv haft glæde af zoneterapibehandling, da hun, efter en introduktionsaften i 2007, selv gik i gang med uddannelsen. Her har Lise lært om kroppens energibaner, kredsløb, balance og kost. Hendes interesse falder i dag også på fertilitet, graviditet og fødsel.

”Naturmedicinsk Kursuscenter er præget af en professionel og afslappet stemning, og så ligger det et smukt, centralt sted. Jeg var fantastisk glad for min underviser på studiet. Hun delte ud af en utrolig stor viden, og lagde et kæmpe menneskeligt engagement i hver enkelt elev.”

I dag er Lise selvstændig Zoneterapeut på fuld tid og har klinik på Islands Brygge. Der kommer klienter med mange forskellige lidelser. Eksempelvis behandler hun ofte babyer, med kolik eller forstoppelse. En populær behandling hos Lise er mor/baby behandling, hvor den særlige kemi, der er mellem mor og baby, udnyttes i fælles behandling.

”Under uddannelsen opbyggede vi et godt fagligt netværk, som jeg, i mit arbejde som behandler i dag, har mulighed for at trække på og sparre med ”

At zoneterapi er en moderne og populær behandlingsform understreges af, at hendes klienter let kan bestille tid direkte på hjemmesiden. I 2011 åbner Lise sin webshop, hvor der skal forhandles vitaminer og kosttilskud, samt økologiske lækkerier og skønhedsprodukter.

Lise supplerer løbende med workshops og efteruddannelse, og har senest gennemgået et kursus i fertilitet, graviditet og fødsel.

Besøg Lises hjemmeside på www.sanselig.dk

Interviewet er udarbejdet af Winnie Strandby Larsen fra At Work.  

Arianne Behrendt er uddannet Zoneterapeut fra Naturmedicinsk Kursuscenter

Jeg giver folk ny energi

Arianne Behrendt arbejder med zoneterapien som fritidsvirksomhed og behandler kunderne i sit hjem. Kredsen af kunder er mest familie, venner og klienter, som kommer ved hjælp af "mund til mund metoden", hvor hun er blevet anbefalet af personer, der har modtaget zoneterapi. Til dagligt arbejder Arianne fuld tid som administrativ leder.

Arianne fortæller: ”Zoneterapien er min livline fra paragraffer, regler og administration. Her får jeg brugt min holistiske tilgang til mennesket med stor glæde”.

”Det bedste ved at arbejde som zoneterapeut er, at mennesker kommer til mig energiforladte og "svæver de ud af døren" efter behandlingen. Det har også været en stor oplevelse for mig at behandle babyer med kolik – forældrene blev så glade”.

”Det er også dejligt, når mennesker, der ikke tidligere har prøvet zoneterapi, og er skeptiske, kommer i kontakt med deres krop, på en anden måde end de har været før. De mærker forundret effekten på deres krop”.

Om uddannelsen på Naturmedicinsk Kursuscenter siger Arianne: ”Jeg var meget glad for uddannelsen, da den var professionel, seriøs, grundig og med en velgennemtænkt uddannelsesplan, der kom hele vejen rundt. Den lærer, jeg havde, var guld værd som underviser. Hun har den rette tilgang til faget, og sørger for at jeg, som behandler, er 100% klar på hvor en zone befinder sig og at jeg tænker helhedstankegangen. Der er ikke noget med at springe over, hvor gærdet er lavest”.

”Det er godt, at der kræves at man tager uddannelse i anatomi, fysiologi og sygdomslære som selvstændigt fag, ved siden af studiet som zoneterapeut. I uddannelsen er der desuden klienter udefra, så jeg blev en bedre behandler og fik fornemmelsen af 'den virkelige verden'.”

”Lige nu fortsætter jeg med zoneterapien i fritiden, men på sigt vil jeg gerne videreuddanne mig inden for faget og åbne egen klinik”.

Se Ariannes hjemmeside på www.lightpath.dk

Interviewet er udarbejdet af Winnie Strandby Larsen fra At Work.  

Joyce Jensen er uddannet Zoneterapeut fra Naturmedicinsk Kursuscenter

Fra Bankverdenen til egen klinik

Siden Joyce Jensen blev uddannet fra Naturmedicinsk Kursuscenter, har hun skiftet jobbet i bankverdenen ud med en karriere som alternativ/ komplementær behandler. Hun arbejder i egen klinik på fuld tid. På www.klinik-naturligviis.dk kan du læse om hendes kvalifikationer og behandlingstilbud.

”At behandle med naturmetoder og samarbejde med det etablerede sundhedssystem ligger helt naturligt for mig, da disse metoder benyttes i hverdagen i Swaziland, hvor jeg stammer fra. Mange lidelser blev afhjulpet med urter alene eller i kombination med almindelig medicin”.

”Holistiske behandlingsmetoder appellerer til mig, da det er hele mennesket, der behandles i stedet for enkelte områder alene. Og zoneterapien er effektiv og en skånsom behandlingsform”.

”Naturmedicinsk Kursuscenter er en alsidig og åben skole. Lærerne er kvalificerede, lokalerne er lyse og behagelige, og så ligger skolen på Bodenhoffs Plads tæt ved byens centrum".  

”Behandling med zoneterapi er desværre ikke så udbredt endnu, som behandling med fx fysiurgisk massage er. Det er på tide at sætte zoneterapien på landkortet. Af de terapiteknikker jeg anvender, er zoneterapi baggrunden og grundstenen til min videre udvikling som energi-terapeut."

Interviewet er udarbejdet af Winnie Strandby Larsen fra At Work.  

Ann Larsen er uddannet Zoneterapeut fra Naturmedicinsk Kursuscenter

Fra uddannelse til egen klinik

Ann Larsen blev i 2008 uddannet som Zoneterapeut fra Naturmedicinsk Kursuscenter. I dag driver Ann en klinik i et samarbejde med en anden behandler. Sammen har de en hel vifte af tilbud til klienterne.

”Når man skal ind til kernen af et problem, og se bagved symptomerne, er zoneterapien, som værtøj, kanon. Jeg har egen klinik og mine klienter fortæller, at de oplever en meget stor indre ro efter en behandling. Med zoneterapien kan man gå meget dybt” fortæller Ann.

”Jeg blev zoneterapeut for to år siden, og vi havde en rigtig god lærer. På skolen har de en afslappet indstilling, og alligevel er de professionelle med en høj faglig kvalitet”.

”Jeg elsker friheden ved at være selvstændig, og det er rigtig dejligt at kunne hjælpe folk”.

Ann lægger vægt på at opdatere sig fagligt og har forskellige uddannelser, som hun kombinerer i behandlingen. Her er zoneterapien rigtig velegnet.

Læs mere på www.kropogvel.dk

Interviewet er udarbejdet af Winnie Strandby Larsen fra At Work.  

Mette Hamann er uddannet Zoneterapeut fra Naturmedicinsk Kursuscenter

Jeg planlægger min egen tid

Mette er uddannet fra Naturmedicinsk Kursuscenter og har været uddannet zoneterapeut i mange år. Hun har derudover suppleret med en uddannelse som naturopraktor. Hendes viden bruger hun dagligt på klienter. Mette holder også kurser og foredrag om meditation, personlig udvikling og om, hvordan man kan bruge forskellige urter og lave et husapotek.

Mette synes, det virker godt at blande forskellige behandlingsformer: ”Jeg bruger zoneterapien til at finde ud af, hvor ubalancerne er, og hvor kroppen skal støttes op. Zoneterapien sætter skub i tingene, og er god i forbindelse med homøopati. Jeg har gode erfaringer i forbindelse med akutte sygdomme, allergi og barnløshed”.

”Det er dejligt at kunne hjælpe både på det fysiske og psykiske plan, hvis folk er åbne overfor det. De bliver gladere og de får det bedre.”

”Jeg kan selv planlægge min tid, og selvom der både er op- og nedture, så er det dejligt at være selvstændig”.

Mette har været glad for at gå på Naturmedicinsk Kursuscenter. ”Det var en grundig uddannelse, og der var en god stemning på skolen. Der var meget praktik. Vi øvede os på hinanden og kunne mærke, hvad der skete i kroppen, når vi havde fået behandling flere gange. Og så havde vi klienter udefra. Vi snusede også til andre ting som for eksempel homøopati og meridianlære”.

Se mere på www.mettehamann.dk

Interviewet er udarbejdet af Winnie Strandby Larsen fra At Work.  

RAB godkendelsen giver gode jobmuligheder

Steen Westergaard Hansen er 43 år og er uddannet zoneterapeut og massør hos Naturmedicinsk Kursuscenter. Steen er godkendt som Registreret Alternativ Behandler (RAB), og har gennem de sidste 10 år haft sin egen klinik, hvor han behandler med zoneterapi, massage og biopati. Derudover har klinikken en række erhvervsaftaler, så Steen har nok at se til.

”Zoneterapien er et dejligt værktøj, hvor der er gode muligheder for ’succes’. Den befordrer en dialog og er god til at ’komme ind under huden’ på klienterne. Det er meget tilfredsstillende at være selvstændig. Klienterne er glade og værdsætter, at der er tid til dem og til at lytte”.

”Officielle steder, har anerkendt behandlingen, fx Sygeforsikringen Danmark og andre Sundhedsforsikringer”.

Steen fortæller om uddannelsen:” Den er bred med dygtige lærere. Den er RAB godkendt og det betyder, at man møder god anerkendelse, når man skal finde job”.

”Fremover vil jeg fortsætte med mit arbejde i klinikken. Jeg kunne godt tænke mig en videreuddannelse indenfor det etablerede sundhedsvæsen som fysioterapeut, hvor jeg forhåbentligt kan få lejlighed til også at anvende min zoneterapi og massage”.

Besøg Steens klinik på www.dengladezone.com

Interviewet er udarbejdet af Winnie Strandby Larsen fra At Work.  

Solfred H. Pedersen er uddannet Zoneterapeut fra Naturmedicinsk Kursuscenter

Fra interesse til selvstændig

For Solfred H. Pedersen var uddannelsen til zoneterapeut starten på en stor personlig udvikling. Hun har altid interesseret sig for urter og økologi, og har også været beskæftiget indenfor økologisk landbrug. Dette førte til et ønske om mere viden om urtemedicin, pendulering og indkodning af medicin.

”Jeg synes, at zoneterapi er velegnet til at behandle den fysiske del af sygdomme eller ubalancer. Jeg vil gerne fortælle mine klienter, at det fysiske og psykiske hænger sammen. For at få en helhed i min behandling, har jeg derfor videreuddannet mig, så jeg får den psykiske side med”.

I dag har hun taget to psykoterapeutuddannelser. Den sidste som kunstterapeut er hun næsten færdig med. Solfred har dog ikke glemt tiden på Naturmedicink Kursuscenter: ”Jeg husker, at der var en god atmosfære på skolen, og at lærerne var meget åbne”.

I Solfreds praksis kombinerer hun zoneterapi og psykoterapi. Samtidig afholder hun kurser i personlig udvikling: ”Som selvstændig synes jeg, det er dejligt at arbejde i mit eget tempo. Det er tilfredsstillende at bidrage til andres velvære og udvikling. Det er vigtigt for mig at føle mig fri i min arbejdsproces. På den måde lader jeg op, så jeg har overskud til mine klienter”.

Interviewet er udarbejdet af Winnie Strandby Larsen fra At Work.  

Læs om vores kursister

Hvem uddanner sig til zoneterapeut, og hvordan bruger de uddannelsen?

Vi spurgte nogle af dem som er uddannet hos Naturmedicinsk Kursuscenter, der nu er en del af At Work Skolen, som her fortæller om deres oplevelse af uddannelsen og om deres arbejde i dag.

Har du spørgsmål, så vil vi meget gerne hjælpe dig. Ring til os på 44 48 61 00 eller brug kontaktformen nedenfor.

Vi svarer hurtigst muligt og senest hverdagen efter.

Send en besked, spørgsmål m.v.

Felter markeret medskal udfyldes
 Dit navn
 Din e-mail
 Skriv venligst din besked her
 • Administration og besøgsadresse:
  At Work A/S
  Mynstersvej 5, 3 sal
  1827 Frederiksberg C
  Telefon: +45 44 48 61 00
  CVR: 28 69 69 14
 • Kontakt:
  Mandag - torsdag: 9.00 - 16.00
  Fredag: 9.00 - 15.00
  Telefon: +45 44 48 61 00
  Telefax: +45 44 48 66 01
  E-mail: info@atwork.dk
 • Mød os på Facebook
  http://www.facebook.com/skolen