"menubutton"
Slib saven – det er sund fornuft!
Få mere og bedre sundhed og livskvalitet i jeres virksomhed. At Work A/S er en af de ældste healthcare virksomheder i Danmark og har siden 1992 arbejdet med sundhedsfremme. Vi beskæftiger i dag mere end 70 medarbejdere alene i Storkøbenhavn, herunder fysioterapeuter, læger, massører, instruktører, ernæringseksperter, mindfulness instruktører og psykologer.
Fælles for alle vores ydelser er en høj faglig standard, hvor der er sat særligt fokus på virkning og implementering.

Slib saven – det er sund fornuft!

Lad os antage, at du, mens du gik en tur i skoven, så en person, som arbejdede febrilsk på at fælde et træ med sin sav. ”Hvad er det, du laver?” spørger du. ”Kan du ikke se?” kommer det utålmodige svar. ”Jeg fælder et træ.”

”Men du ser frygtelig udmattet ud,” udbryder du. ”Hvor længe har du været i gang med det?” ”I over fire timer,” svarer han, ”og jeg er totalt flad! Det er hårdt arbejde.” ”Hvorfor tager du ikke en pause på fem minutter og sliber din sav?” spørger du. ”Jeg er sikker på, at det vil gå langt hurtigere bagefter.”

”Jeg har ikke tid til at slibe min sav,” siger manden med stort eftertryk. ”Jeg har for travlt med at save.”

Således starter Stephen R. Covey kapitlet om den 7. vane i bogen ”7 gode vaner”. Budskabet er ganske simpelt: Det er ikke nok at fokusere på indholdet af vores arbejde, vi skal også sikre os, at vores værktøj er i orden.

Slib saven handler om vores sundhedstilstand

WHOs brede sundhedsbegreb beskriver sundhed som: ”… et dynamisk stadium af fysisk, psykisk og socialt velvære og ikke kun fravær af sygdom og svaghed.”

Sundhedsbegrebet ligger tæt op af de fire områder, som Covey anbefaler, at man sliber saven på, nemlig det fysiske, mentale, sociale og åndelige.  Den eneste forskel er det åndelige område, som WHO ikke (endnu?) beskriver som en del af vores sundhed.

Det er således nærliggende at sige, at vi sliber vores sav ved at øge vores sundhed, dvs. forbedre vores fysiske, psykiske, sociale og åndelige velvære.

Bevidstheden er det rigtige sted at starte

Hvis du ønsker at ”slibe saven”, så er det afgørende, at du øger din bevidsthed om, hvilke faktorer – interne som eksterne – der har betydning for dit fysiske, psykiske, sociale og åndelige velvære. Og her er det vigtigt at se på såvel positive som negative faktorer.

Ved interne faktorer forstås f.eks. dine forventninger til dig selv, din subjektive oplevelse af din livssituation og de situationer du møder i din hverdag, dine valg, dine mål i livet osv.

Ved eksterne faktorer forstås f.eks. dit job, din bolig, din familie, dine venner, fritidsaktiviteter osv.

Bemærk dog, at stort set alle eksterne faktorer er faktorer, som du selv har stor indflydelse på – og som du, mere eller mindre bevidst, selv har valgt. Den måde du lever på – din livsstil – er dit eget valg!

For at øge bevidstheden om din sundhedstilstand kan det anbefales, at du laver en liste over påvirkende faktorer, positive som negative, på hvert af de fire områder.

Område Positive faktorer Negative faktorer Handling/slib saven
Fysisk      
Psykisk      
Socialt      
Åndeligt      

Med listen som udgangspunkt vil du være godt rustet til at udarbejde din egen handlingsplan. 

Generelt vil sundhedstilstanden kunne påvirkes positivt ved at have fokus på de faktorer, der står beskrevet i nedenstående skema, men kun du ved præcist, hvad der vil gøre den største forskel i dit liv.

Fysisk velvære Psykisk/mentalt velvære
Social velvære Åndelig velvære

Fysisk velvære

 • Søvn
 • Sund mad
 • Fysisk aktivitet
 • Sex

Psykisk/mentalt velvære

 • Selvtillid
 • Selvværd
 • Følelsesmæssig intelligens

Social velvære, gode relationer til:

 • Familie
 • Venner
 • Kolleger

Åndelig velvære

 • Bevidsthed
 • Mening med livet
 • Indre ro
 • Balance

Det er altså ikke sikkert, at 600 gram frugt og grønt om dagen vil øge din sundhed, hvis der er faktorer på f.eks. det psykiske område, der p.t. har langt større indflydelse på din sundhed.

Du skal øge din bevidsthed om, hvad der er den største ”begrænsende faktor” for din sundhed lige nu, og så er det der, du skal ”slibe saven”. Prioriteringen af dine indsatsområder er afgørende!

God fornøjelse med sliberiet – din arbejdsindsats som leder vil føles lettere og være mere effektiv, end du havde troet mulig.

Artikel af udviklingsdirektør Camilla Hilbrands, At Work a/s

Hvad påvirker dig

Fysisk velvære:

 • Søvn
 • Sund mad
 • Fysisk aktivitet
 • Sex

Psykisk/mentalt velvære

 • Selvtillid
 • Selvværd
 • Følelsesmæssig intelligens

Social velvære, gode relationer til:

 • Familie
 • Venner
 • Kolleger

Åndelig velvære

 • Bevidsthed
 • Mening med livet
 • Indre ro
 • Balance

Øg din bevidshed

"Du skal øge din bevidsthed om, hvad der er den største ”begrænsende faktor” for din sundhed lige nu, og så er det der, du skal ”slibe saven”.

Prioriteringen af dine indsatsområder er afgørende!

God fornøjelse med sliberiet – din arbejdsindsats som leder vil føles lettere og være mere effektiv, end du havde troet mulig."

Camilla Hilbrands, Adm. direktør, MBA

 • Administration og besøgsadresse:
  At Work A/S
  Mynstersvej 5, 3 sal
  1827 Frederiksberg C
  Telefon: +45 44 48 61 00
  CVR: 28 69 69 14
 • Kontakt:
  Mandag - torsdag: 9.00 - 16.00
  Fredag: 9.00 - 15.00
  Telefon: +45 44 48 61 00
  Telefax: +45 44 48 66 01
  E-mail: info@atwork.dk
 • Mød os på Facebook
  http://www.facebook.com/skolen