"menubutton"
Sundhed på bundlinien – eller som alibi?
Få mere og bedre sundhed og livskvalitet i jeres virksomhed. At Work A/S er en af de ældste healthcare virksomheder i Danmark og har siden 1992 arbejdet med sundhedsfremme. Vi beskæftiger i dag mere end 70 medarbejdere alene i Storkøbenhavn, herunder fysioterapeuter, læger, massører, instruktører, ernæringseksperter, mindfulness instruktører og psykologer.
Fælles for alle vores ydelser er en høj faglig standard, hvor der er sat særligt fokus på virkning og implementering.

Sundhed på bundlinien – eller sundhed som alibi?

Sundhed og sundhedsfremme er to ”hotte” ord i dansk erhvervsliv og det blomstrer op med tilbud varierende fra dufte i ventilationssystemet til helbredsundersøgelser og reel behandling.

Desværre ses det med al tydelighed, at mange virksomheder står skeptisk og afventende i forhold til de mange forskellige tilbud om ”sunde medarbejdere”, ikke mindst fordi begreberne er nye og kræver en ledelsesmæssig stillingstagen, men ligeledes idet virksomhederne ikke besidder de kompetencer, som skal til for at håndtere og skelne tilbuddenes brede og reelle effekt.

I gamle dage hed det sig, at ingen er blevet fyret for at købe IBM, hvilket måske endda var sandt og i dag ses et lignede mønster indenfor sundhed. Mange virksomheder undlader helt at tage sundhed ind på arbejdspladsen, andre søsætter en række gode tiltag, men uden sammenhæng og dermed med formindsket effekt – og endnu flere køber en pakkeløsning hos en stor kendt leverandør, da dette giver det bedste alibi overfor øverste ledelse som for medarbejdere.

Resultatet af ovenstående tendens er, at en lang række virksomheder ofrer betydelige summer på pakkeløsninger, der ikke indfrier virksomhedens egentlige behov – primært fordi produktet ikke er tilpasset virksomheden og implementeringen mislykkes. Presset fra dagligdagen og udførelsen af ens normale virke på arbejdspladsen gør, at man glemmer, at sundhed er komplekst og at virksomhedernes kultur, værdier og mål naturlig skal forenes med medarbejdernes holdninger, livsstil og privatsfære.

Ud fra denne kompleksitet skal man spørge sig selv om pakke- og standardløsninger indenfor sundhed er en rentabel og effektiv vej frem for virksomhederne? Markedets nuværende ”fix-it” løsninger inden for behandling ser attraktive ud, men stress, inaktivitet og overvægt samt andre livsstilsrelateret problemer, har dokumenteret behovet for forebyggelse og sundhedsfremme – og behandlinger kan ikke stå alene. Det er netop forebyggelse og sundhedsfremme, som kan medvirke til øget effektivitet, øget kreativitet, større medarbejdertilfredshed og gensidig positiv udvikling for såvel arbejdsgiver som arbejdstager.

Forebyggelse og sundhedsfremme gør sig allerede godt i mange danske virksomheder, hvor det oftest ses gennem flere tiltag spredt i organisationen i form af massageordninger, bedre mad i kantinen, rygestopkurser, SUND-APV™ (arbejdspladsvurderinger med indarbejdet sundhedsvinkel), m.v, men den største effekt og synergi opnås, når virksomhederne aktivt tager stilling til, hvad sundhed er for netop deres organisation, får målrettet deres tiltag og får integreret sundhed som et naturligt begreb i kulturen.

En fornuftig og bæredygtig udvikling af sundhed og sundhedsfremme på arbejdspladsen, vil kræve, at virksomhederne vælger enten at arbejde med kvalificeret rådgivere eller ved at investere målrettet i en intern kompetenceudvikling. Virksomhederne skal primært styrke deres egne kompetencer før opstart af sundhedsarbejdet, så de kan få afmystificeret markedets brede skare af tilbud, træffe kvalificeret valg og kunne igangsættelse aktiviteter, som passer til deres organisation og som dermed vil give et målbart resultat.

På samme måde som på IT området er succeskriterierne for en god sundhedsløsning, til fordel for medarbejdere som bundlinie, at indsats og produkt tilpasses organisationen.

Af Thomas Gregersen, At Work a/s

At Work er det sikre valg

I gamle dage hed det sig, at ingen er blevet fyret for at købe IBM, hvilket måske endda var sandt og i dag ses et lignede mønster indenfor sundhed.

Har du spørgsmål, så vil vi meget gerne hjælpe dig. Ring til os på 44 48 61 00 eller brug kontaktformen nedenfor.

Vi svarer hurtigst muligt og senest hverdagen efter.

Send en besked, spørgsmål m.v.

Felter markeret medskal udfyldes
 Dit navn
 Din e-mail
 Skriv venligst din besked her
 • Administration og besøgsadresse:
  At Work A/S
  Mynstersvej 5, 3 sal
  1827 Frederiksberg C
  Telefon: +45 44 48 61 00
  CVR: 28 69 69 14
 • Kontakt:
  Mandag - torsdag: 9.00 - 16.00
  Fredag: 9.00 - 15.00
  Telefon: +45 44 48 61 00
  Telefax: +45 44 48 66 01
  E-mail: info@atwork.dk
 • Mød os på Facebook
  http://www.facebook.com/skolen